Teplota, vlhkost, termokamery

Termokamery

Úniku tepla do okolí jak ze starých domů tak z nových novostaveb lze snadno a relativně spolehlivě objevit a následně zdokumentovat termokamerou určenou pro stavebnictví.Termokamarou lze také zjistit i neůměrné přehřívání součástek nebo elktrických spojů.

Více zde

Teploměry bezdotykové

Pyrometry jsou bezdotykové teploměry, které určují teplotu měřeného tělesa z teplotního záření. Měří se jimi převážně teploty v rozsahu -50 °C až +3500 °C. Pyrometr byl vynalezen Pietrem van Muschenbroeckem (1692-1761). Nauka o bezkontaktním měření teploty se pak nazývá pyrometrie. Název pyrometr je odvozen z řeckých slov pyr (oheň) a metrein (měřit).

Více zde

Teploměry a vlhkoměry

V této kategorii naleznete jak teploměry tak vlhkoměry , některé přístroje jsou kombinované a některé umožňují výměnu čidel.

Více zde

Potravinářské teploměry

V této kategorii naleznete jak kontrolní teploměry,které umožňují měření teploty potravin,tak teploměry ,které kontrolují teplotu v lednicích a mrazácích.

Více zde

Vlhkost dřeva a jiných materiálů

Kategorie určená vlhkoměrům stavebních materiálů a dřeva,některé přístroje umožňují změření teploty a následné vyhodnocení vlhkosti.Přístroje které změří vlhkost sena nebo slámy.

Více zde

Dataloggery a záznamníky

Uvedené přístroje umožňují nepřetržitou kontrolu potřebných veličin nejčastěji teploty a vlhkosti.Velké uplatnění naleznou ve skladech,při kontrole přepravy potravin atd.

Více zde

Sondy

Sondy vhodné pro teploměry, vlhkoměry i datalogery, různých způsobů připojení.

Více zde