Revizní přístroje - elektro

Revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, hromosvodů se provádí měřením pomocí příslušných revizních přístrojů a mechanickou prohlídkou.

Multifunkční přístroje

Přístroje v této kategorri vykonávají veškerá revizní měření na domácích, průmyslových, komerčních elektrických instalacích, rozvodech, nebo elektrických zařízeních

Více zde

Analyzátory FV panelů

Pro jednotlivé testy, které norma ČSN EN 62446 vyžaduje, bylo až dodnes potřeba 3 různých přístrojů, v této kategorii naleznete přístroje,které umožňují všechna nutná měření provést jediným přístrojem

Více zde

Impedance smyčky

Do této kategorie jsou zařazeny přístroje,které měření impedance poruchové smyčky, impedance sítě a zkratového proudu

Více zde

Revize el. spotřebičů a nářadí

Tato rubrika je určena přístrojům určeným k revizím a kontrolám elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů jednofázových s pevným a pohyblivým přívodem a také přístroje pro kontroly zdravotnických el. přístrojů.

Více zde

Proudové chrániče

Revizní přístroje,které umožňují měřit standardní i selektivní proudové chrániče typu AC a A.

Více zde

Revize el. částí strojního zařízení

Přístroje pro zkoušky el. zařízení pracovních strojů , zkoušky rozvaděčů a řadu dalších měření podle norem IEC 60204-1, 60355-1, 60439-1, 60598-1, 60745, 60755, 60950, 61010-1, 61029, 61558-1, EN 6006…

Více zde

Izolační odpory

Měřiče izolačních odporů jak analogových tak i s číslicovýn zobrazením, měří obecně izolační odpory do G Ω a různě vysokým zkušebním napětím

Více zde

Přechodové odpory

Tato rubrika je určena přístrojům, které jsou schopny změřit jak malé tak i přechodové odpory,s možností kompezace odporu měřicích šňůr.

Více zde

Zemní odpory

Přístroje určené pro měření zemních odporů, rezistivity půdy a proudu (pomocí kleští).

Více zde