Revizní přístroje - elektro

Revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, hromosvodů se provádí měřením pomocí příslušných revizních přístrojů a mechanickou prohlídkou.

Multifunkční přístroje

Přístroje v této kategorri vykonávají veškerá revizní měření na domácích, průmyslových, komerčních elektrických instalacích, rozvodech, nebo elektrických zařízeních

Více zde

Fotovoltaika

S fotovoltaikou si vyrábíte vlastní elektřinu pro svou spotřebu. Můžete ji uchovávat, ať už při akumulaci do baterie nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Více zde

Impedance smyčky

Do této kategorie jsou zařazeny přístroje,které měření impedance poruchové smyčky, impedance sítě a zkratového proudu

Více zde

Revize el. spotřebičů a nářadí

Tato rubrika je určena přístrojům určeným k revizím a kontrolám elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů a pracovních strojů jednofázových s pevným a pohyblivým přívodem a také přístroje pro kontroly zdravotnických el. přístrojů.

Více zde

Proudové chrániče

Revizní přístroje,které umožňují měřit standardní i selektivní proudové chrániče typu AC a A.

Více zde

Revize el. částí strojního zařízení

Přístroje pro zkoušky el. zařízení pracovních strojů , zkoušky rozvaděčů a řadu dalších měření podle norem IEC 60204-1, 60355-1, 60439-1, 60598-1, 60745, 60755, 60950, 61010-1, 61029, 61558-1, EN 6006…

Více zde

Izolační odpory

Měřiče izolačních odporů jak analogových tak i s číslicovýn zobrazením, měří obecně izolační odpory do G Ω a různě vysokým zkušebním napětím

Více zde

Přechodové odpory

Tato rubrika je určena přístrojům, které jsou schopny změřit jak malé tak i přechodové odpory,s možností kompezace odporu měřicích šňůr.

Více zde

Zemní odpory

Přístroje určené pro měření zemních odporů, rezistivity půdy a proudu (pomocí kleští).

Více zde