Klimatizace, chlazení, spaliny, endoskopy

Detektory úniku plynu, kontrola tahu

Zde jsou zařazeny přístroje (detektory) pro vyhledávání úniku plynu (( zpětného tahu) pro rychlou kontrolu plynovodních přípojek a všech prostor kde únik plynu hrozí, včetně detektorů oxidu uhelnatého.

Více zde

Klimatizace - přístroje

Přístroje pro správnou funkci klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích.

Více zde

Endoskopy

Endoskop je optický přístroj pro zobrazení vnitřních dutin. Používá se v medicíně, veterinární medicíně a některých speciálních technických aplikacích.

Více zde

Chytré sondy

Komunikují s chytrým telefonem pomocí Bluetooth – nezávisle na místě měření. V současné době jsou dostupné sady sond pro chlazení , klimatizaci a také vytápění.

Více zde

Příslušenství klimatizace

Příslušenství pro přístroje na měření klimatizace, chlazení, spaliny, endoskopy

Více zde