Přístroje na měření neelektrických veličin

Alkoholtestery

Zde naleznete nezbitného pomocníka všech řidičů , hlavně profesionálních.Jedná se jak o osobní alkopholtestry , tak profesionální testery alkoholu ,které využijí firmy.

Více zde

Luxmetry

Luxmetry se skládají z přijímače s fotočlánkem a z měřicího a vyhodnocovacího systému. Konstrukce luxmetrů bývá různá a souvisí s metodou měření fotoproudu a principem samotného fotočlánku. Obvykle je měřen fotoproud vhodným obvodem s operačním zesilovačem.

Více zde

Tlakoměry, podtlak

Manometr (též tlakoměr) je mechanické měřidlo tlaku plynu nebo kapaliny. Speciální druhy manometrů mohou mít své vlastní názvy, např. barometr, barograf, aneroid. Jako manometr se též označuje měřidlo tlaku vzduchu (např.: v pneumatikách aut). Manometry mohou být založeny na různém principu.

Více zde

Hlukoměry a otáčkoměry

Otáčkoměr je přístroj sloužící k měření otáček motoru či jiných rotačních těles a zařízení. Jeho ukazatel uvádí počet otáček za minutu na kalibrovaném analogovém či digitálním displeji.

Více zde

Anemometry a průtokoměry

Anemometr (z řeckého anemos = vítr), větroměr je přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění. V meteorologii se používají anemometry k měření rychlosti větru anebo rychlosti a směru větru. Rychlost větru se standardně měří v 10 metrech nad zemí. Průtokoměr je zařízení, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) kapalin a plynů.

Více zde

pH, rH, redox, měrná vodivost

pH (anglicky potential of hydrogen tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro vodu, jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.

Více zde

Měřiče intenzity slunečního záření

Měřiče intenzity slunečního záření vhodné pro údržbu solárních systémů ,nezbytný nástroj pro kontrolu fotovoltaických systémů

Více zde

Měřiče vibrací

Pokročilý měřič vibrací je schopen identifikovat místa obvyklých mechanických závad (ložiska, nesouosost, nevyváženost, vůle),dokáže sledovat vývoj problémů,a odhalit rizika ještě před vznikem problému. Přístroje jsou vhodné pro analýzu motorů, ventilátorů, dmychadel, pásových a řetězových náhonů, převodovek, spojek, čerpadel, kompresorů, vřeten apod.

Více zde