Laboratorní přístroje a zdroje

Zdroje napětí

Elektrický zdroj vykonává v elektrickém obvodu elektrickou práci. Velikost této práce za jednotku času je elektrický výkon zdroje. Podle vnitřního odporu lze rozdělit elektrické zdroje na tvrdé zdroje, to jsou takové zdroje, jejichž vnitřní odpor je menší než 1Ω a tedy mají menší úbytek napětí na zdroji při zatížení. Měkké zdroje, jsou zdroje s vnitřním odporem větším než 1Ω.

Více zde

Vysokonapěťové zdroje

Přístroje z oblasti průmyslového testování bezpečnosti elektrotechnických výrobků , jde o testery dielektrické pevnosti pro vykonávání testů u nás známých jako zkouška přiloženým napětím.

Více zde

Digitální osciloskopy

Osciloskop je elektronický měřicí přístroj s obrazovkou vykreslující časový průběh měřeného napěťového signálu. digitální mohou spolupracovat s osobním počítačem nebo plnit funkci paměťových a vzorkovacích osciloskopů.

Více zde

USB osciloskopy

Po připojení k PC přes rozhraní USB získáte osciloskop s rozsáhlým vybavením a možností ukládat naměřené údaje, které můžete dále zpracovávat. S tímto osciloskopem USB ušetříte nejen finance ,ale i prostor.

Více zde

Stolní multimetry

Multimetr může být malé přenosné zařízení, které je užitečné pro rychlé vyhledání základních chyb při práci v terénu, nebo stolní zařízení s vysokým stupněm přesnosti, na úrovni pracovního etalonu . Tyto přesné přístroje se dají najít především v kalibračních laboratořích, kde jdou použít i na cejchování kalibračních přístrojů.

Více zde

Generátory funkcí

V této rubrice naleznete generátory libovolných funkcí,logických signálů a také signální generátory.

Více zde

Oddělovací transformátory

Oddělovací transformátory pro napájení všech zařízení, která je třeba oddělit od napájecí sítě. Široká škála přístrojů pokrývá požadavky na oddělení různých zařízení od napájecí sítě v oborech, jako jsou elektrotechnická výroba, vývoj, výzkum, školství a nemocnice.

Více zde