Podmínky reklamace

Na zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu. 

Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydán záruční list platný v České republice s vyznačenou záruční lhůtou.

Při převzetí zboží od přepravní společnosti, prosíme, co nejdříve proveďte kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti. V případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.

Reklamace v záruční lhůtě se nevztahuje na vady zboží způsobené:
A) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
B) mechanickým poškozením a opotřebením

Reklamace na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu. Při reklamaci zboží nás prosím nejprve kontaktujte – u kvalitních výrobků renomovaných firem lze leckdy mnohé vyřešit bez zbytečného zasílání, kdy hrozí riziko poškození vlivem přepravy. Pokud budete zasílat zboží zpět naší firmě, zašlete veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a záruční list (pokud je ke zboží dodáván). Výrobek zašlete ( nejlépe v originálním obalu ) takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při převozu. K zásilce přidejte stručný popis závady, příslušenství nutné k ověření závady a kontaktní informace ( telefon, adresu, e-mail). Reklamace nezasílejte dobírkou,reklamace zasílané dobírkou nebudou přijaty. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným komplikacím v řešení reklamace. Náklady na přepravu k zákazníkovi u oprávněné reklamace hradí firma Elty, s.r.o.. Po obdržení reklamace Vás budeme ihned kontaktovat a navrhneme způsob vyřízení. Ve sporných případech má prodávající firma lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace. Reklamace dle charakteru závady a zboží budou řešeny : opravou v autorizovaném servisu, výměnou za nové nebo vrácením peněz. Prodávající firma nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se také nevztahuje poskytnutá záruka.

Vrácení zboží

Na vrácení zboží bez udání důvodu má spotřebitel v souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách, právo pouze při uzavírání kupní smlouvy a převzetí zboží na dálku.

Vrácení zboží dle bodu 1. lze provést do 14 dnů od převzetí zboží.

Vrácení zboží lze provést zasláním zboží zpět naší firmě ve formě cenného balíku (dobírky nebudou přijímány).

Vrátit lze zboží, pokud splní níže uvedené podmínky:
A) Zboží nesmí být speciálně dodané a upravené podle individuálních požadavků zákazníka.
B) Zboží nesmí jevit známky použití, musí být v originálním obalu a s veškerým dodávaným příslušenstvím.
C) Součástí vráceného zboží musí být také veškeré dodané doklady. Zejména doklad o koupi (účtenka nebo faktura), záruční list (pokud byl na zboží vydán), doklad o zaplacení dobírky (pokud byla použita) a návody k použití.
D) Počítačové programy dodávané jako součást zboží musí mít neporušený originální obal nebo pečeť.

Na počítačové programy vrácené v porušených originálních obalech nelze uplatnit nárok na vrácení.

Vrácená částka za zboží bude v tomto případě snížena o částku nutnou na pořízení počítačového programu.

Vrácení kupní ceny za zboží bude provedeno po ověření kompletnosti a funkčnosti zboží na udaný bankovní účet. Veškeré náklady spojené s dopravou zpět k prodávajícímu nebudou vráceny.

Pokud bude dodáno zboží poškozené nebo nekompletní, nebude možné provést vrácení zboží a nebo ponížíme vrácenou částku o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů

Osobní data, která nám sdělíte, budou sloužit pouze pro potřeby společnosti Elty s.r.o. a pro kvalitní a rychlé vyřízení objednávek a nebudou poskytována jiným osobám.