Ochranné pomůcky

Dielektrické rukavice

Dielektrické rukavice

Více zde

Dielektrické galoše

Elektricky izolační obuv, která chrání nositele proti úrazům elektrickým proudem zabráněním průchodu nebezpečného proudu lidským tělem prostřednictvím nohou

Více zde

Dielektrické koberce

Dielektrický koberec je určen pro ochranu živých tvorů a častí elektrického zařízení v rozvodnách, elektrických stanicích a trafostanicích

Více zde

Izolační žebříky

Žebříky jsou obecně používány pro zajištění přístupu na konstrukce venkovních vedení a pro usnadnění prací pod napětím, a to buď na vzdálenost, v dotyku nebo kombinací obou

Více zde

Vybavení trafostanic a ostatní pomůcky

Tato kategorie obsahuje produkty vhodné do vybavení rozvoden, elektrických stanic a trafostanic ,dále které zvyšují bezpečnost pracovníků,ať již v transformačních stanicích nebo ve venkovním prostředí.

Více zde