Obchodní podmínky společnosti Elty s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Elty s.r.o., provozovatele internetové prezentace : www.merici-opticke-pristroje.cz

Objednávka a zrušení objednávky

 1. U všech výrobků jsou uvedeny aktuální platné ceny v Kč včetně DPH.
 2. Vybrané zboží je možné objednat on-line jednotlivě nebo hromadně formou nákupního košíku
 3. Dostupnost objednaného zboží Vám potvrdíme do následujícího pracovního dne na zadaný kontaktní e-mail nebo telefonicky.
 4. Společnost Elty, s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat složení zálohy ve výši až 50% z celkové ceny dodávky v případech, kdy se jedná o dodávku speciálního výrobku v ceně nad 30.000 Kč včetně DPH.
 5. Stornovat objednávku můžete e-mailem, ale pouze do převzetí dodávky přepravní firmou.
 6. Stornování objednávky speciálních výrobků lze provést pouze v případě, že dodavatel firmě Elty, s.r.o. výrobek ještě nedodal.

Platební podmínky

 1. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.
  Tyto ceny jsou platné do vydání nového ceníku a nebo do vyprodání zásob. Cena za dopravu je účtována zvlášť a je kalkulována pouze pro ČR.
 2. Pro uskutečnění platby za objednané zboží můžete volit z následujících možností:

a) Hotově při převzetí zboží na prodejně.

b) Platební kartou při převzetí zboží na prodejně.

c) Hotovostní platba při převzetí balíku formou dobírky.

d) Bezhotovostní platba převodem částky na účet – po připsání částky na účet firmy Elty s.r.o. Vám bude objednané zboží obratem zasláno.

 3. V odůvodněných případech můžete být požádáni o složení 50% zálohy z ceny objednaného zboží ještě před konečným vyřízením objednávky.

 4. Při bezhotovostní platbě bude zboží expedováno až po ověření došlé částky za objednávku na náš bankovní účet.

Ceny přepravného dle ceníku přepravních společností.

Převzetí zboží

 1. Převzetí objednaného zboží lze uskutečnit:

       a/  Osobně na adrese prodejny.

       b/  Prostřednictvím přepravních společností PPL, nebo Česká pošta.

 2. Při převzetí zboží prostřednictvím přepravních společností, doporučujeme co nejdříve provést kontrolu úplnosti a nepoškozenosti dodávky a případné nedostatky nám bez zbytečného odkladu oznámit

Dodací podmínky

 1. Zboží, které máme na skladě je expedováno nejpozději do 2. dne ( pokud je dnem pracovním) po obdržení objednávky a nebo po splnění platebních podmínek při bezhotovostní platbě.
 2. U zboží, které máme na skladě, můžeme uskutečnit dodání i do několika hodin v závislosti na vzdálenosti k místu dodání. Je potřeba počítat se zvláštním příplatkem za expres službu.
 3. U speciálních zásilek Vám zboží dopravíme osobně.
 4. Spolu s dodávkou obdržíte dodací nebo přepravní list od přepravní firmy a v zásilce doklad o koupi zboží, záruční list, pokud je ke zboží vydán a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. U zboží nad 10.000 Kč zasíláme úplný daňový doklad (fakturu), pokud uvedete údaje potřebné pro vystavení faktury.
 5. U zboží, které nemáme na skladě, zjistíme dostupnost u našich dodavatelů a termín dodání sdělíme po zpracování objednávky obchodníkem.
 6. Pokud je objednáno více druhů zboží s různými termíny dodání, je expedováno, po dohodě se zákazníkem, postupně. Dopravné bude účtováno pouze u první dodávky
 7. Pokud požadujete vyřízení objednávky jako celku, prosíme, uveďte to do poznámek ve formuláři pro objednávky.

Reklamace

 1. Na zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu.
 2. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydán záruční list platný v České republice s vyznačenou záruční lhůtou.
 3. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, prosíme, co nejdříve proveďte kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti. V případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.
 4. Reklamace v záruční lhůtě se nevztahuje na vady zboží způsobené :

a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití

b) mechanickým poškozením a opotřebením

 5. Reklamace na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu.

 6. Při reklamaci zboží nás prosím nejprve kontaktujte – u kvalitních výrobků renomovaných firem lze leckdy mnohé vyřešit bez zbytečného zasílání, kdy hrozí riziko poškození vlivem přepravy.

 7. Pokud budete zasílat zboží zpět naší firmě, zašlete veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a záruční list ( pokud je ke zboží dodáván ). Výrobek zašlete ( nejlépe v originálním obalu ) takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při převozu. K zásilce přidejte stručný popis závady, příslušenství nutné k ověření závady a kontaktní informace ( telefon, adresu, e-mail). Reklamace nezasílejte dobírkou,reklamace zasílané dobírkou nebudou přijaty. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným komplikacím v řešení reklamace. Náklady na přepravu k zákazníkovi u oprávněné reklamace hradí firma Elty, s.r.o..

 8. Po obdržení reklamace Vás budeme ihned kontaktovat a navrhneme způsob vyřízení. Ve sporných případech má prodávající firma lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.

 9. Reklamace dle charakteru závady a zboží budou řešeny : opravou v autorizovaném servisu, výměnou za nové nebo vrácením peněz.

10. Prodávající firma nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se také nevztahuje poskytnutá záruka.

Vrácení zboží

 1. Na vrácení zboží bez udání důvodu má spotřebitel v souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách, právo pouze při uzavírání kupní smlouvy a převzetí zboží na dálku.
 2. Vrácení zboží dle bodu 1. lze provést do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Vrácení zboží lze provést zasláním zboží zpět naší firmě ve formě cenného balíku (dobírky nebudou přijímány).
 4. Vrátit lze zboží, pokud splní níže uvedené podmínky:
  a) Zboží nesmí být speciálně dodané a upravené podle individuálních požadavků zákazníka.
  b) Zboží nesmí jevit známky použití, musí být v originálním obalu a s veškerým dodávaným příslušenstvím.
  b) Součástí vráceného zboží musí být také veškeré dodané doklady. Zejména doklad o koupi (účtenka nebo faktura), záruční list (pokud byl na zboží vydán), doklad o zaplacení dobírky (pokud byla použita) a návody k použití.
  d) Počítačové programy dodávané jako součást zboží musí mít neporušený originální obal nebo pečeť.
 5. Na počítačové programy vrácené v porušených originálních obalech nelze uplatnit nárok na vrácení.
 6. Vrácená částka za zboží bude v tomto případě snížena o částku nutnou na pořízení počítačového programu.
 7. Vrácení kupní ceny za zboží bude provedeno po ověření kompletnosti a funkčnosti zboží na udaný bankovní účet. Veškeré náklady spojené s dopravou zpět k prodávajícímu nebudou vráceny.
 8. Pokud bude dodáno zboží poškozené nebo nekompletní, nebude možné provést vrácení zboží a nebo ponížíme vrácenou částku o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího.Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy . Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat.V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1-Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu : info@elty.cz

2-Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3-Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4-U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

5-Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6-Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7-Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu : adr@mpo.cz.

8-V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9-Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.