Hledačky, lokátory, detektory

Hledačky el. vedení a kovů

V této kategorii jsou zařazeny přístroje pro sledování vodičů a proudových okruhů ve zdi, pod podlahou apod.

Více zde

Lokátory kabelů a potrubí

Tato kategorie je zaměřena na trasovačky inženýrských sítí a metalických rozvodů,soupravy jsou převážně složeny s vysílače signálu a přijímače.

Více zde

Reflektometry kabelové

Přístroje řady zaměřovačů kabelových poruch slouží ke zjištění celistvosti a integrity telekomunikačních, datových, ovládacích, koaxiálních, monitorovacích, silových tzn.metalických kabelů, vodičů, rozvodů a sítí.

Více zde