Přístroje pro energetiku

Zkoušečky napětí VN

V této kategorii jsou zkoušecky, které slouží k zjištování přítomnosti vysokého napětí (kmitočtu 50Hz).

Více zde

Zkoušečky VVN napětí

V této kategorii jsou zkoušecky,které slouží k zjištování přítomnosti velmi vysokého napětí (kmitočtu 50Hz).

Více zde

Zkratovací soupravy

Zkratovací soupravy slouží ke zkratování a uzemňování el. obvodů, obvykle tří fází u soustav s odizolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem.

Více zde

Fázovací soupravy

Fázovací souprava slouží k určování souhlasných nebo nesouhlasných fází v napěťových soustavách o stejném jmenovitém napětí a frekvenci, zejména po opravách a připojování nových zařízení do energetického systému.

Více zde

Ochranné pomůcky

Tato kategorie obsahuje produkty,které zvyšují bezpečnost pracovníků,ať již v transformačních stanicích nebo ve venkovním prostředí.

Více zde

Pomůcky pro energetiku

Tato kategorie obsahuje zařízení jak k záchraně osob tak i k ovládání některých součástí VN, VVN zařízení,pod napětím.

Více zde