Přístroje pro energetiku

Zkoušečky napětí VN a VVN

Zkoušečky napětí slouží k ověření přítomnosti napětí na zařízení vysokého a velmi vysokého napětí

Více zde

Zkratovací soupravy

Zkratovací soupravy slouží ke zkratování a uzemňování el. obvodů, obvykle tří fází u soustav s odizolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem.

Více zde

Fázovací soupravy

Fázovací souprava slouží k určování souhlasných nebo nesouhlasných fází v napěťových soustavách o stejném jmenovitém napětí a frekvenci, zejména po opravách a připojování nových zařízení do energetického systému.

Více zde

Vypínací tyče NN, VN

Vypínací tyč se používá v elektrických stanicích k ovládání odpojovačů, připojovačů a uzemňovačů pod napětím

Více zde

Záchranné háky

Záchranný háky slouží k vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem z prostoru, kde jsou osoby nadále elektrickým proudem ohroženy

Více zde

Pojistkové kleště

Pojistkové kleště jsou určeny k výměně VN pojistek pod napětím do 38,5 kV v elektrických stanicích

Více zde

Manipulační izolační tyče

Manipulační tyče jsou určeny pro ovládání a provádění údržby na VN a VVN zařízeních

Více zde

Vybíjecí zařízení

Používá se k vybíjení zbytkových nábojů na elektrických obvodech při jejich odpojení od napájecích zdrojů

Více zde

Pomůcky pro energetiku

Tato kategorie obsahuje zařízení jak k záchraně osob tak i k ovládání některých součástí VN, VVN zařízení,pod napětím.

Více zde