Kalibrace a servis měřicích a optických přístrojů

Kalibrace se provádí v akreditované laboratoři nebo v laboratoři s návazností na státní etalonáž.

Ke každému kalibrovanému přístroji je vydán kalibrační list, který standardně obsahuje tabulky naměřených hodnot a nejistoty měření. Přístroj je označen kalibrační značkou.

Ověření vysokonapěťových ochranných a pracovních pomůcek zajišťuje zkušebna, která je členem Asociace zkušeben vysokého napětí.

Ke každé vysokonapěťové ochranné a pracovní pomůcce je vydán protokol o ověření.

Soubory ke stažení

Orientační ceny kalibrací elektrických měřicích přístrojů

Ceny kalibrací přístrojů které měří neelektrické veličiny

Ceny kalibrací stavebních laserů