Alkohol tester Lion 700

Profesionální alkohol tester Lion 700

Profesionální alkohol tester nejvyšší třídy pro přesná a spolehlivá měření, vhodný i pro nejnáročnější použití v případech, kde není požadováno stanovené měřidlo, jehož technické požadavky ale splňuje

Výrobce
Lion Laboratories Limited, Velká Británie
Dostupnost
Produkt je skladem u dodavatele
Cena
11 553 Kč (bez DPH)
13 979 Kč (s DPH)
11 553 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

Tester Lion 700

  • precizní měření
  • mimořádně přesný a spolehlivý
  • měřicí rozsah do 4,0 ‰
  • velmi jednoduché ovládání třemi tlačítky
  • hygienická manipulace s náústky
  • aktivní a pasivní mód měření (pasivní bez náústků)
  • s vnitřní pamětí až na 3 000 měření, vnitřními hodinami
  • české menu (s možností volby angličtiny)
  • s možností připojení bateriové tiskárny a tisku protokolu o měření

Profesionální alkohol tester nejvyšší třídy pro přesná a spolehlivá měření, vhodný i pro nejnáročnější použití v případech, kde není požadováno stanovené měřidlo, jehož technické požadavky ale splňuje.

Tento přístroj je určen pro rychlou a přesnou plně kvantitativní analýzu dechu a může být použit opravdu všude. Používá speciální elektrochemický senzor Lion, který je vysoce selektivní, takže je prakticky vyloučeno ovlivnění naměřených hodnot jinými látkami než je alkohol (například acetonem, eukalyptem, CO2, CO nebo dalšími, které mohou být přítomné v dechu nebo v okolním vzduchu). Alkohol tester Lion 700 je plně automatický, jeho funkce jsou řízeny mikroprocesorem, takže je velmi jednoduchý na používání.

Je ve velkém měřítku používán policií po celém světě, a to jak pro běžnou kontrolu, tak pro průkazná měření, a je schválen Ministerstvem vnitra Velké Británie pro použití britskou policií.

Přístroj lze také používat se speciálními nosními trubičkami pro odběr vzorku od bezvládných pacientů v lékařských aplikacích.

Ovládání přístroje

Ovládání přístroje je velmi jednoduché. Pro vlastní měření postačí přístroj pouze zapnout stiskem jediného tlačítka a ihned začít měřit. Další funkce, kterými je přístroj vybaven, se velmi snadno ovládají 2 tlačítky pomocí jednoduchého menu v českém jazyce (alternativně lze navolit angličtinu), takže při běžném používání není třeba nic hledat v návodu. U tohoto detektoru je kladen mimořádný důraz na jednoduchost a intuitivní a příjemné ovládání.

Postup měření

Obsluha zapne přístroj tlačítkem a po výzvě na displeji vloží nový náústek do malého vzorkovacího portu. Poté poučí kontrolovanou osobu, aby foukala do náústku, dokud není odebrán vzorek. Krátce po fouknutí je naměřená úroveň alkoholu zobrazena na jasném, dobře čitelném displeji. Ten je navíc podsvícen pro použití v noci nebo v šeru.

Po odečtení výsledku obsluha vyjme a vyhodí použitý náústek. Po krátké prodlevě na regeneraci je přístroj opět připraven na další měření. Výsledek měření je uložen v paměti přístroje a může být v případě potřeby vyvolán a prohlížen na displeji. Takto přístroj uchovává až 3 000 naměřených hodnot.

Měřicí módy

- aktivní: s použitím náústku, s automatickým nebo manuálním odběrem vzorku
- pasivní: s použitím trychtýřového adaptéru, s automatickým nebo manuálním odběrem vzorku
- nasávací: obsluhou aktivovaný vzorkovací systém pro kontrolu okolního vzduchu nebo podezřelé kapaliny (přístroj je nutné na tento mód nakonfigurovat)

Výsledek testu Aktivní měřicí mód - s náústkem

Aktivní měřicí mód se používá k přesnému změření alkoholu ve vydechovaném vzduchu kontrolované osoby. Je zaručeno, že pro toto měření je využíván tzv. "hlubokoplicní vzduch", který věrohodně koresponduje s množstvím alkoholu v krvi. Toho je dosaženo tím, že přístroj během měření kontroluje množství vydechnutého vzduchu a vzorek k analýze odebírá až ke konci výdechu.
Toto měření je provádělo s hygienickým náústkem.

Aktivní měření  Výsledek měření

Výsledek testu Pasivní měřicí mód - s trychtýřovým pohárkem

Pasivní měřicí mód slouží jen pro kontrolu přítomnosti alkoholu u osob bez stanovení jeho hodnoty. Zde nejde o přesné měření jeho koncentrace, ale o indikaci, že u kontrolované osoby je alkohol přítomen. Přesná úroveň alkoholu v dechu by měla být v případě pozitivní indikace následně změřena v aktivním módu, aby mohla být kvantifikována.
Toto měření je prováděno bez hygienického náústku.
Místo něho se používá trychtýřového pohárku, který nepřichází do kontaktu s ústy a lze jej tedy použít opakovaně.

Pasivní měření Výsledek měření

Kromě těchto dvou základních měřicích módů je ještě možné přístroj nakonfigurovat do tzv. nasávacího módu ("čichač" - sniffer), např. pro použití u nespolupracujících osob, u osob v bezvědomí v lékařské praxi, případně v okolním vzduchu, nad nápoji a kapalinami, zda neobsahují alkohol, a v podobných případech. Ani zde není možné stanovit kvantitativní hodnotu koncentrace alkoholu, která se velmi rychle mění s časem i místem měření, ale jde o indikaci jeho přítomnosti.

Záznam naměřených hodnot

Alkoholtester je vybaven pamětí, která uchová až 3 000 naměřených hodnot spolu s datem a časem měření. Tyto hodnoty je možno jednoduše ručně prohlížet na displeji pomocí 2 tlačítek ("Nahoru/Dolů"), vytisknout na připojené malé bateriové tiskárně (např. pro okamžité pořízení protokolu o měření) nebo přenést do počítače k uložení nebo dalšímu zpracování. Tiskárna nebo připojení k PC na zvláštní objednávku.

Měřicí rozsah  0,00 - 4,00 ‰
Přesnost lepší než  2 % při 0,8 ‰ (tj. ± 0,016 ‰ při 0,8 ‰)
Rozlišení  0,01 ‰
Typ senzoru  speciální elektrochemické čidlo Lion
speciální elektrochemické čidlo Lion Citlivost pouze na alkohol. Při správném používání není měření ovlivňováno acetonem, výpary barev a lepidel, jídlem, sladkostmi, methanem a všemi látkami, které mohou být přítomny v lidském dechu a které neobsahují alkohol.
Minimální proudění vzduchu pro automatické vzorkování 9 litrů/min - v aktivním módu s náústkem
9 litrů/min - v pasivním módu s trychtýřovým adaptérem
Minimální množství vzduchu potřebné pro test 1,2 litru - v aktivním módu s náústkem
0,1 litru až 9 litrů/min - v pasivním módu s trychtýřovým adaptérem ("pohárkem")
Měřicí jednotky  ‰ BAC (na požadavek u dodavatele lze mg/l BrAC)
Doba přípravy (zahřívání) 3 - 6 sekund pro přístroj zapnutý při 20 °C
Doba odběru vzorku  4 - 6 s, automatický start sběru vzorku a měření
Doba zotavení 3 s při 0 ‰ (13 s při 0,2 ‰, 25 s při 0,5 ‰, 33 s při 0,7 ‰, 37 s při 0,8 ‰)
Ovládání 3 tlačítky, velmi jednoduché a intuitivní
Displej  LCD s podsvětlením
Zvuková upozornění  během foukání a pípnutí po dokončení testu
Paměť až 3 000 naměřených hodnot a časem a datem měření
Přenos dat možnost tisku na připojené tiskárně a přenos naměřených hodnot do počítače (je třeba program DATA 700 na zvl. objednávku)
Pracovní teplota -5 °C až +40 °C
Skladovací teplota  -40 °C až +50 °C (ideálně 0 °C až +25 °C)
Relativní vlhkost 10 až 95 % nekondenzující
Napájení alkalické baterie 2 x AA
Životnost baterií  cca 2 500 měření (v závislosti na druhu baterií a teplotě)
Rozměry 190 x 60 x 30 mm
Hmotnost 123 g (bez příslušenství)
Certifikováno (nejen vyhovuje normě!)* EN 15964
Vyhovuje normě pro radiové rušení EN 61326-1:2006
Vyhovuje normě pro mechanické namáhání EN 62262:1995 / A1:2002 (IK-05)
Vyhovuje normě pro ochranu před vniknutím prachu a vody (krytí)  EN 60529:2001 (IP-54)
Kalibrační interval  6 měsíců

* Jedná se o základní normu pro dechové alkohol testery: Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Obsah dodávky
přístroj Lion 700
5 ks hygienických náústků
1 ks trychtýřového pohárku pro bezkontaktní měření
2 ks alkalické baterie AA
pevné pouzdro přístroje (kufřík)
návod k použití