MI 3102 BT Eurotest XE

MI 3102 BT Eurotest XE

MI 3102 BT EurotestXE - multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací.

Výrobce
Metrel
Dostupnost
Produkt je skladem u dodavatele
Cena
30 990 Kč (bez DPH)
37 498 Kč (s DPH)
30 990 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

MI 3102 BT EurotestXE 

je multifunkční přístroj který umožňuje provádět všechna běžná
měření v el. instalacích podle normy IEC/EN 61557.Předdefinované automatické postupy měření
AUTO SEQUENCE

umožňují snadná měření v sítích TN, TT a IT. V IT sítích lze měřit ISFL a IMD. 
MI 3102 BT EurotestXE dále umožňuje on-line monitorovat napětí na svorkách, určit sled fází,
měřit zemní odpor, osvětlení, proud TRMS, výkon, účiník, harmonické složky.
EurotestXE obsahuje rozsáhlou databázi charakteristik pojistek, která umožňuje snadné vyhod- 
nocení výsledků měření impedance. Výsledky měření lze uložit do paměti přístroje a přenést
do PC, kde je lze zpracovat v programu EuroLink PRO, který je součástí dodávky přístroje. 
Kromě USB a RS 232 lze data přenášet také pomocí vestavěného Bluetooth modulu.

• Předdefinované automatické postupy měření (mini AUTO SEKVENCE):

Auto TT (U, Zsítě, Zsmyčky, Uc); 

Auto TN/RCD (U, Zsítě , Zsmyčky, Rpe); 
Auto TN (U, Zsítě, Zsmyčky, Rpe) ;
Auto IT (U, Zsítě, ISFL, IMD). 
• Měření výkonu a harmonická analýza.
• Funkce HELP umožňuje na displeji zobrazit zapojení pro měření jednotlivých veličin.
• Rozsáhlá databáze pojistek umožňuje jednoduše vyhodnotit výsledky měření impedance. 
• On-line monitorování napětí mezi všemi měřicími svorkami přístroje.
• Automatická změna polarity měřicího proudu při měření spojitosti. 
• Měření impedance smyčky bez vybavení proudového chrániče.
• Nabíjení napájecích akumulátorů v přístroji; akumulátory i nabíječka součástí dodávky přístroje. 
• Možnost automatického testu proudových chráničů.
• Komunikace s PC i s tablety a telefony se sytémem Android pomocí vestavěného Bluetooth modulu.
• PC SW EuroLink PRO pro přenos výsledků z paměti přístroje do PC a jejich zpracování.
• Nástroj pro správu dat EuroLink Android (volitelné příslušenství).

Přístroj umožňuje následná měření

• Izolační odpor DC napětím 50 V až 1000 V.
• Spojitost PE obvodu proudem 200 mA s automatickou změnou polarity.
• Spojitost PE obvodu proudem 7 mA bez vybavení proudového chrániče.
• Skutečná impedance sítě, zkratový proud, úbytek napětí. 
• Skutečná impedance smyčky, zkratový proud; měření bez vybavení proudového chrániče.
• TRMS napětí a kmitočet.
• Sled fází.
• Výkon a harmonické složky.
• Proudové chrániče (typ AC, A, F, B, B+, přenosné PRCD, standardní i selektivní).
• Zemní odpor pomocí sond i pomocí dvou klešťových přístrojů.
• Resistivita půdy r pomocí r-Adapteru (volitelné příslušenství).
• TRMS unikající proud a proud protékající spotřebičem (pomocí klešťového přístroje).
• Unikající proud při stavu jedné závady (ISFL).
• Zkouška hlídačů izolačního stavu (IMD).
• Osvětlení (volitelné příslušenství).

A 1018 kleště A 1018 kleště

A 1018 proudove kleště nízkorozsahové - volitelné příslušenství

detail 6 256 Kč
A 1019 kleště A 1019 kleště

A 1019 proudové kleště - volitelné příslušenství

detail 5 043 Kč
A 1110 třífázový adaptér A 1110 třífázový adaptér

A 1110 třífázový adaptér - volitelné příslušenství

detail 776 Kč
A 1111 adaptér s přepínačem A 1111 adaptér s přepínačem

A 1111 třífázový adaptér s přepínačem - volitelné příslušenství

detail 2 890 Kč
A 1153  kabel černý 20 m A 1153 kabel černý 20 m

A 1153 měřicí kabel černý 20 m - volitelné příslušenství

detail 803 Kč
A 1160 rychlonabiječka A 1160 rychlonabiječka

A 1160 rychlonabiječka +6ks NiMH AA - volitelné příslušenstvíA +6ks NiMH AA - volitelné příslušenství

detail 2 706 Kč
A 1172 - Sonda pro měření osvětlení, typ B A 1172 - Sonda pro měření osvětlení, typ B

Umožňuje měřit osvětlení. Má vyšší přesnost měření než typ C (A 1173). Včetně kal. listu!

detail 6 984 Kč
A 1173 - Sonda pro měření osvětlení, typ C A 1173 - Sonda pro měření osvětlení, typ C

Umožňuje měřit osvětlení. Kalibrační list je součástí dodávky!

detail 5 238 Kč
A 1199 - p-Adapter A 1199 - p-Adapter

p-Adapter pro měření rezistivity půdy

detail 3 870 Kč
A 1292 upgrade A 1292 upgrade

A 1292 upgrade kod pro Eurolink Pro Plus - volitelné příslušenství

detail 3 150 Kč
A 1391 AC/DC kleště A 1391 AC/DC kleště

A 1391 AC/DC proudové kleště - volitelné příslušenství

detail 4 355 Kč
A 1401 - Tip Commander A 1401 - Tip Commander

Hrot s ovládacími tlačítky umožňuje provádět měření bez potřeby "třetí ruky"

detail 3 676 Kč
A 1431 Eurolink Android A 1431 Eurolink Android

A 1431 Eurolink Android

detail 1 345 Kč
S 2027 sada na zemni odpory S 2027 sada na zemni odpory

S2027 sada na zemni odpory 50m (3 vodičová) - volitelné příslušenství

detail 4 550 Kč