MDtest

MDtest

Přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, atd.

Výrobce
Illko
Dostupnost
Produkt je skladem u dodavatele
Cena
37 990 Kč (bez DPH)
45 968 Kč (s DPH)
37 990 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

Revizní přístroj MDtest

Přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně) a ČSN 33 1600 ed.2

Měření:
- izolačních odporů napětím 500 V a 250 V
- přechodových odporů proudem > 1 A, rozlišovací schopnost až 0,001 Ω
- unikajících proudů přístrojové i příložné části náhradní metodou dle ČSN EN 62353, rozlišovací schopnost až 0,0001 mA
- unikajících proudů přístrojové i příložné části přímou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů přístrojové části rozdílovou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů dle ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně)
- unikajících proudů dle ČSN 33 1600 ed.2
- stejnosměrné složky vybraných unikajících proudů přímou metodou
- simulace poruchy (odpojení) PE nebo N vodiče u vybraných unikajících proudů
- zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem
- síťového napětí
- unikajících proudů u trojfázových spotřebičů s pohyblivýcm přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- zdánlivého příkonu / proudu pomocí klešťového transformátoru

Další vlastnosti:
- střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
- měření vybraných veličin v izolovaných sítích (IT)
- USB konektor pro připojení příslušenství k MDtestu (např. čtečka čárového kódu)
- USB konektor pro připojení PC
- grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek)
- odolná foliová klávesnice
- samostatné tlačítko START pro spuštění vybraného měření

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je MDtest ve spojení s PC software ILLKO Studio vybaven funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:
- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB
- paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čárový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software ILLKO Studio

Přístroj MDtest je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:
- kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
- kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
- trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky MDtestu
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?
- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí). 
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi. 
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Všeobecně:

Napájení   230 V ± 10 % / 50 Hz
Displej  grafický OLED
Paměť   měření až 4000 spotřebičů
Propojení s PC  USB
Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie  CAT II / 300 V
Stupeň znečištění  2
Krytí  IP 40
Rozměry  250 x 195 x 50 mm
Hmotnost  cca 1,75 kg

Odpor ochranného vodiče proudem > 1 A AC

Rozsah měření / rozlišení  0,000 ÷ 0,999 Ω / 0,001 Ω
1,00 ÷ 20,00 Ω / 0,01 ΩB1
Chyba měření ±(2 % z MH + 6 D)*
±(2 % z MH + 5 D)*
Měřicí napětí naprázdno  5 V ÷ 12 V
Měřicí proud  (R ≤ 1 Ω) ≥ 1 A AC
Kompenzace odporu
měřicích vodičů 
ano (do 2 Ω)

Izolační odpor

Rozsah měření / rozlišení  0,100 MΩ ÷ 3,999 MΩ / 0,001 MΩ
4,00 MΩ ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
20,0 MΩ ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
Chyba měření ±(2 % z MH + 8 D)* ≤ 19,99 MΩ
±(4 % z MH + 15 D)* ≥ 20,0 M Ω
Jmenovité napětí   250 V / 500 V DC
Jmenovitý proud  ≥ 1 mA DC

Unikající proud
- přímá metoda (proud procházející ochranným vodičem)

Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 1,499 mA / 0,001 mA
1,50 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(1 % z MH + 6 D)*

 Unikající proud - přímá metoda, stejnosměrná složka
(proud procházející ochranným vodičem)

Rozsah měření / rozlišení  0,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 D)*

 Unikající proud - rozdílová metoda

Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 0,999 mA / 0,001 mA
1,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 % D + X)*
±(2 % z MH + 5 % D + Y)*

X = S (0,01 IΔ + 0,008)
Y = S (0,001 IΔ + 0,008)
kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]

 Unikající proud - náhradní metoda

Rozsah měření / rozlišení  0,0000 mA ÷ 0,0999 mA / 0,0001 mA
10,000 mA ÷ 3,999 mA / 0,001 mA
4,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 9 D)* ≤ 0,0999 mA
±(1 % z MH + 8 D)* ≤ 3,999 mA
±(1 % z MH + 5 D)* ≥ 4,00 mA
Měřicí napětí naprázdno  230 V ± 15 % / 50 Hz
Max. měřicí proud  3,5 mA

1 Platí při měření unikajícího proudu příložné části při volbě zobrazení na 5 digitů

 Unikající proud externím měřicím zařízením

Rozsah měření / rozlišení 0,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(3 % z MH + 10 D)* 2

 Příkon zdánlivý

Rozsah měření / rozlišení 10 W ÷ 3680 W, VA / 1 VA
Chyba měření ±(3 % z MH + 2 D)*

 Napětí sítě UL-N

Rozsah měření / rozlišení 207,0 V ÷ 253,0 V / 0,1 V
Chyba měření ±(1 % z MH + 2 D)*

Proud procházející spotřebičem

Rozsah měření / rozlišení 0,0 A ÷ 16,0 A / 0,1 A
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 D)*

Proud měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 0,0 A ÷ 100,0 A / 0,1 A
Chyba měření ±(3 % z MH + 4 D)* 2

Příkon zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 10 W ÷ 9999 W, VA / 1 VA
Chyba měření ±(5 % z MH + 5 D)* 2

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,
Uváděné chyby jsou základní chyby měření.
2 Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby
externího měřicího zařízení (kleští/adaptéru)

P 3012 - Měřicí hrot P 3012 - Měřicí hrot

Měřicí hrot, bezpečnostní modrý

detail 145 Kč
P 8010 - Klešťový měřicí transformátor P 8010 - Klešťový měřicí transformátor

Klešťový měřicí transformátor.

detail 6 582 Kč
P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5) P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 16 A (A3P-16/5).

detail Na dotaz
P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4) P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 5 048 Kč
P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5) P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 5 048 Kč
P 8080 - sada adaptérů ATP P 8080 - sada adaptérů ATP

Sada adaptérů ATP pro automatické testování prodlužovacích přívodů. Určeno pro REVEXmax.

detail Na dotaz