REVEX plus USB

IL 2531 - REVEX plus USB

Špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2; ve spojení s adaptérem WELDtest umožňuje kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování podle požadavků normy ČSN EN 60974-4 ed. 2.

Výrobce
Dostupnost
Skladem 1 až 2 kusy
Cena
12 303 Kč (bez DPH)
14 887 Kč (s DPH)
12 303 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

Přístroj pro kontroly a revize

el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2; ve spojení s adaptérem WELDtest umožňuje kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování podle požadavků normy ČSN EN 60974-4 ed. 2. Výsledky měření jsou přenášeny on-line do připojeného PC; tím se REVEXplus USB stává velmi vhodným zařízením např. pro servisy nebo výrobní linky.

Přístroj nemá paměť pro ukládání výsledků měření.

měření:
- izolačních odporů napětím 500 V
- přechodových odporů proudem > 200 mA, rozlišovací schopnost 0,001 Ω
- unikajících proudů metodami: náhradní, ochranným vodičem, rozdílovou; rozlišovací schopnost 0,001 mA
- proudu ochranným vodičem včetně jeho stejnosměrné složky
- dotykových proudů, rozlišovací schopnost 0,001 mA
- unikajících proudů pomocí klešťového přístroje - vhodné pro pevně připojené i trojfázové spotřebiče
- rozdílového proudu a proudu ochranným vodičem u trojfázových spotřebičů s pohyblivým přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- činného a zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem / účiníku
- činného a zdánlivého příkonu / proudu / účiníku pomocí klešťového transformátoru
- síťového napětí
- střídavých veličin metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)

další vlastnosti:
- řada kontrolních a bezpečnostních funkcí: automatická kontrola připojení PE a přítomnosti napětí na PE, aut. kontrola vysokého unikajícího proudu
- možnost propojení s PC
- kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování ve spojení s adaptérem WELDtest.
- měření ve zdravotnictví ve spojení s doplňkem RM 2050.

Co je to unikající proud?
- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Propojení s PC:
REVEXplus USB umožňuje on-line přenášet naměřená data do PC a naopak z PC (příp. ze čtečky čárového kódu připojené k PC) přenášet ovládací povely a textové poznámky do přístroje. REVEXplus USB nemá paměť pro ukládání výsledků měření; výsledky jsou přenášeny on-line do připojeného PC. Tím se REVEXplus USB stává velmi vhodným zařízením např. pro servisy nebo výrobní linky.

Veškeré naměřené hodnoty tedy mohou být přenášeny a ukládány do PC a později dále zpracovány. Lze je např. importovat do textového editoru nebo do programu Excel nebo Open Office. Podporované systémy jsou Windows ve verzi XP SP3, Vista, 7, 8. Přístroj však pravděpodobně bude bez problémů komunikovat i s Windows 2000 a 98(SE).

Práce s přístrojem propojeným s PC může probíhat takto:
Po připojení kontrolovaného spotřebiče k přístroji REVEXplus USB napíšete na klávesnici PC označení kontrolovaného přístroje (nebo čtečkou čárového kódu připojenou k PC sejmete čárový kód z evidenčního štítku spotřebiče). Poté běžným způsobem provádíte jednotlivá měření; jejich výsledky se automaticky přenášejí do PC. Podobně postupujete u dalších spotřebičů. Po skončení měření máte v PC uložený soubor s veškerými výsledky, který dle svých požadavků zpracujete.
Veškeré funkce přístroje je možné ovládat povely z klávesnice PC, příp. ze čtečky čárového kódu, která se připojuje mezi klávesnici a PC (REVEXplus USB nemá samostatný konektor pro připojení čtečky čárového kódu!). V dodávané dokumentaci jsou vygenerovány čárové kódy pro ovládání všech funkcí přístroje!
Je rovněž možné vytvořit si svůj vlastní software pro přenos a zpracování naměřených hodnot.

 

Přechodové odpory

 Rozsah měření / rozlišení [Ω]  0,000 ÷ 0,999 / 0,001        1,00 ÷ 20,00 / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 5 D)*   ±(1 % z MH + 3 D)*
 Měřicí napětí naprázdno  5 ÷ 12 V AC
 Měřicí proud  ≥ 200 mA  (R < 2 Ω)
 Kompenzace odporu měřicích vodičů  ano
 Měření při obou polaritách proudu  ano


Izolační odpory

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 ÷ 999,9 kΩ / 0,1 kΩ
 1,000 ÷ 3,999 MΩ / 0,001 MΩ
 4,00 ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
 20,0 ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 8 D)*       do 19,99 MΩ
 ±(4 % z MH + 15 D)*     nad 20,0 MΩ
 Jmenovité napětí / jmenovitý proud  500 V DC / 1 mA


Náhradní unikající proud

 Rozsah měření / rozlišení [mA]  0,000 ÷ 3,999  / 0,001       4,00 ÷ 20,00  / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 8 D)*   ±(1 % z MH + 5 D)*
 Měřicí napětí naprázdno  270 V ± 15 % / 50 Hz
 Max. měřicí proud  3,5 mA


Proud procházející ochranným vodičem

 Rozsah měření / rozlišení [mA]  0,000 ÷ 1,499  / 0,001       1,50 ÷ 10,00  / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 5 D)*


Rozdílový proud

 Rozsah měření / rozlišení [mA]  0,000 ÷ 0,999  / 0,001       1,00 ÷ 10,00  / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 5 D)*


Unikající proud klešťovým transformátorem nebo trojfázovým adaptérem

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 ÷ 20,0 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 10 D)* (pozn. 1)


Dotykový proud

 Technické parametry jsou shodné se zvolenou měřicí metodou.


Příkon činný, zdánlivý

 Rozsah měření / rozlišení  5 ÷ 3680 W, VA / 1 W, VA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 2 D)*


Účiník

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 ÷ 1,00 / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 2 D)*


Proud procházející spotřebičem

 Rozsah měření / rozlišení [A]  0,00 ÷ 16,00 / 0,01
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 5 D)*


Proud měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení [A]  0,00 ÷ 4,99 / 0,01            5,0 ÷ 100,0 / 0,1
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 4 D)*   (pozn. 1)


Účiník měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 ÷ 1,00 / 0,01
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 2 D)*


Příkon činný, zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  10 ÷ 9999 W, VA / 1 W, VA
 Chyba měření

 ±(5 % z MH + 5 D)*


Napětí sítě

 Rozsah měření / rozlišení [V]  207,0 ÷ 253,0 / 0,1
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 2 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit 
(1) Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby měření použitého klešť. transformátoru / trojfáz. adaptéru

Všeobecně:

 Napájení  270 V ± 10 % / 50 Hz
 Displej  LED
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  II / 300 V
 Stupeň znečištění  2
 Krytí  IP 40
 Propojení s PC  USB
 Rozměry  150 x 195 x 50 mm
 Hmotnost  asi 1 kg

 

P 2012 - Spojovací vodič P 2012 - Spojovací vodič

Spojovací vodič, bezpečnostní (banánek/banánek), modrý, délka 2 m

detail 161 Kč
P 2021 - Prodlužovací vodič P 2021 - Prodlužovací vodič

Prodlužovací vodič, bezpečnostní, černý, 5m, PR 46/5.

detail 285 Kč
P 2030 - Měřicí vodič P 2030 - Měřicí vodič

Měřicí vodič (slouží k připojení až deseti pacientských částí) k RM2050.

detail 1 131 Kč
P 3012 - Měřicí hrot P 3012 - Měřicí hrot

Měřicí hrot, bezpečnostní modrý

detail 127 Kč
P 6080 - Pouzdro pro Revex Plus P 6080 - Pouzdro pro Revex Plus

Pouzdro pro přenášení přístroje a vybraného příslušenství.

detail 770 Kč
P 8010 - Klešťový měřicí transformátor P 8010 - Klešťový měřicí transformátor

Klešťový měřicí transformátor.

detail 6 273 Kč
P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5) P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 16 A (A3P-16/5).

detail 3 564 Kč
P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4) P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 3 564 Kč
P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5) P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 3 564 Kč
P 8014 - Třífázový adaptér (A3P-32/4) P 8014 - Třífázový adaptér (A3P-32/4)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 32 A (A3P-32/4).

detail 3 564 Kč
P 8030 - Adaptér pro testování prodlužováků P 8030 - Adaptér pro testování prodlužováků

Adaptér pro testování prodlužovacích přívodů

detail 332 Kč
P 9100 - Páska TZ-241 do tiskárny P 9100 - Páska TZ-241 do tiskárny

Páska TZ-231 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m

detail 409 Kč
P 9101 - Páska TZ-231 do tiskárny P 9101 - Páska TZ-231 do tiskárny

Páska TZ-231 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m

detail 342 Kč
P 9102 - páska TZ-221 do tiskárny P 9102 - páska TZ-221 do tiskárny

Páska TZ-221 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 9 mm, délka 8 m.

detail 297 Kč
P 9120 - děrovací kleště P 9120 - děrovací kleště

Kleště jsou určeny pro upřesnění data revize do samolepicích štítků.

detail 166 Kč
RM 2050 adptér ILLKO RM 2050 adptér ILLKO

RM 2050 - doplněk pro REVEXprofi, REVEXplus (USB) a REVEX 2051 umožňující měření ve zdravotnictví

detail 6 740 Kč
WELDtest WELDtest

WELDtest - umožňuje ve spojení s přístroji REVEXprofi, REVEXplus (USB) a REVEX 2051 provádět kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování

detail 4 788 Kč