A 1632 eMobility Analyser

A 1632 eMobility Analyser

A 1632 eMobility Analyser umožňuje testovat nabíjecí stanice EVSE a nabíjecí kabely EV Režim 2 a 3

Výrobce
Metrel
Dostupnost
Produkt je skladem u dodavatele
Cena
40 300 Kč (bez DPH)
48 763 Kč (s DPH)
40 300 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

A 1632 eMobility Analyser 

Testování zařízení EVSE je další dílčí oblastí testování bezpečnosti instalace. Nabíjecí proudy jsou vysoké, proto vyžaduje nabíjecí zařízení zejména v případě poruchy zvláštní pozornost.

Nabíjecí zařízení EV musí být pravidelně kontrolováno a testováno, aby byla zachována jeho funkčnost a spolehlivost. Společnost Metrel proto vyvinula speciální adaptér pro kontroly nabíjecích zařízení EV - A 1632 eMobility Analyser. Pokrývá požadavky mezinárodní normy EN 61851-1 pro testování systémů nabíjení elektrických vozidel a EN 60364-7-722 pro testování zařízení jednoúčelových a ve zvláštních objektech - napájení elektrických vozidel.

A 1632 eMobility Analyser umožňuje testovat nabíjecí stanice EVSE a nabíjecí kabely EV Režim 2 a 3.

eMobility Analyser lze používat samostatně, ale je určen především jako příslušenství spolupracující s MI 3152 (Eurotest XC), MI 3152H (Eurotest XC 2,5 kV) a MI 3155 (Eurotest XD).

Funkce a vlastnosti přístroje:

 • Diagnostický test pro ověření správné funkce obvodu CP
 • Simulace obvodů CP a PP elektrického vozidla
 • Simulace chyb obvodu CP a vstupní sítě
 • Přístupné vstupy / výstupy pro připojení měřicích přístrojů pro kontroly a revize bezpečnosti
 • Monitorování komunikace mezi nabíjecí stanicí a EV
 • Komunikace Bluetooth s měřicími přístroji pro kontroly a revize bezpečnosti Metrel
 • Napájení z akumulátorů nebo ze sítě

Rozsah dodávky:

 • Přístroj eMobility Analyser A 1632
 • Síťový napájecí kabelový adapter 1 fáze 10 A, 3 fáze 16 A, A 1633
 • Měřicí kabel se zástrčkou Typ 2, délka 2 m (zakončený 2 x konektorem Metrel), A1634
 • Měřicí vodič 2 mm banánek / 4 mm banánek, červený, 1m, A 1635
 • Ochranná brašna na příslušenství (připevněná na pouzdře adaptéru)
 • Návod k používání
 • Základní uživatelská příručka
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Diagnostický test (EVSE)
U1N, U2N, U3N
 - síťové napětí

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 0 V ÷ 440 V  1 V  ± (2 % z MH + 2 D)

Jmenovitý kmitočtový rozsah: 0 Hz, 14 Hz ÷ 500 Hz

Sled - sled fází
Zobrazený výsledek: 1.2.3   nebo    3.2.1

UCP+, UCP-  - Napětí

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 -19,9 V ÷ 19,9 V  0,1 V  ± (2 % z MH + 2 D)

Výsledek: kladná, záporná špičková hodnota (interval 8 μs)

Kmit - kmitočet

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 500,0 Hz ÷ 1500,0 Hz  0,1 Hz   ± 1% z MH

- Střída

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 0,1 % ÷ 99,9 %  0,1 %   ± 10 D

Ievse - Nabíjecí proud k dispozici prostřednictvím nabíjecího kabelu / EVSE

 Rozsah zobrazení  Rozlišení  Nejistota měření
 0,0 A ÷ 99,9 A  0,1 A  Vypočítaná hodnota*

 Podle tabulky A.8 v IEC / EN 61851-1

tvyp - Doba odpojení (PEop)

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 0 ms ÷ 399 ms  1 ms   ±(1% z MH + 5 D)

tvyp - Doba odpojení (–Ι>–sh, CPsh)

 Měřicí rozsah  Rozlišení  Nejistota měření
 0,00 s ÷ 3,10 s  10 ms   ±(1% z MH + 5 D)

Pozn.: Pro tvyp je měřený kanál L1-N

MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

PP simulace

Stav Odpor
N.C. > 300 kΩ
13 A 1,5 kΩ ± 1,5 %
20 A 680 Ω ± 1,5 %
32 A 220 Ω ± 1,5 %
63 A 100 Ω ± 1,5 %
80 A 56 Ω ± 5 %

 CP simulace

Stav Odpor
A > 300 kΩ
B 2,74 kΩ ± 1,5 %
C 882 Ω ± 1,5 %
D 246 Ω ± 1,5 %

Možné stavy systémů (měřeno a interpretováno analyzátorem*)

Stav Význam
A1 není připojeno EV
A2  není připojeno /PWM
B1 EV připojeno
B2 EV připojeno /PWM
C1 EV nabíjeno
C2 EV nabíjeno /PWM
D1 EV nabíjeno a ventilace
D2 EV nabíjeno a ventilace /PWM
E Chyba
F Selhání
Neplatný CP signál nelze klasifikovat

* Podle tabulky A.4 v IEC/EN 61851-1.
Pokud se jako výsledek zobrazí více stavů, lze všechny stavy považovat za platné podle IEC/EN 61851-1.

Chyby

Chyby Aplikováno na: Parametr  Popis
L/L1op VSTUP

   L/L1 vodič přerušen
L/L2op    L/L2 vodič přerušen
L/L3op     L/L3 vodič přerušen
Nop     N vodič přerušen
PEop     PE vodič přerušen
L ↔ PE     L/L1 a PE vodiče vzájemně
 zaměněny*
Uext (PE)     Externí napětí na PE (na vstupu)*
–Ι>–sh VÝSTUP E1  CP dioda zkratovaná
 Výstup EVSE by měl být deaktivován
 (doba odpojení) do 3 s
 CPsh E2  CP-PE zkrat
 Výstup EVSE by měl být deaktivován
 (doba odpojení) do 3 s
 PEop E3  PE vodič přerušený
 Výstup EVSE by měl být deaktivován
 (doba odpojení) do 3 s

 * síťové napětí je přiojeno k PE přes odpor 1MΩ

 Další

LED indikující Output (Výstup) napětí - svítí pro ULx - N > 50 V.

 Všeobecně:

 Napájení  Akupack 7,2 V DC (4,4 Ah Li-Ion)
 Doba nabíjení  typicky 4h
 Provozní doba z akupacku  > 32 h v klidovém stavu
 > 18 h při testování
 Síťové napájení  115 V AC ± 10 %
 230 V AC ± 10 %
 230 V / 400 V 3f AC ± 10 %
 50 Hz - 60 Hz, 60 VA
 Kategorie přepětí  CAT II / 300 V
 Třída ochrany  2 - zesílená izolace
 Stupěň znečištění  2
 Krytí
  Uzavřený kryt  IP 65
  Otevřený kryt  IP40
  Síťová měřicí zusuvka  IP 20
 Rozměry  cca 36 cm x 33 cm x 16 cm
 Hmotnost  cca 5,2 kg (bez příslušenství)
 Zvukové a vizuální výstrahy  ano
 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
  Vyzařování  EN 55011 Tříbad B (Skupina 1)
  Odolnost  Průmyslové emg. prostředí
 Referenční podmínky
  Teplota  25 °C ± 5°C
  Relativní vlhkost  40 % ÷ 60 %
 Pracovní podmínky
  Teplota  -10 °C ÷ 50 °C
  Relativní vlhkost  max. 90% (0 °C ÷ 40 °C), bez kondenzace
  Nadmořská výška  do 3 000 m
 Skladovací podmínky
  Teplota  -10 °C ÷ 70 °C
  Relativní vlhkost  max. 90 % (-10°C ÷ 40 °C)
 max. 80 % (40 °C ÷ 60 °C)
 Komunikace
  RS 232 sériová komunikace  galvanicky odděleno
  Přenosová rychlost  115 200 bitů/s, 1 stop bit, bez parity
  Konektor  Standardní RS 232, 9 pinů D
  Bluetooth modul  třída 2