Revex Profi II

Revex Profi II

Měřící přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

Výrobce
Illko
Dostupnost
Produkt je na cestě do skladu
Cena
21 100 Kč (bez DPH)
25 531 Kč (s DPH)
21 100 Kč (bez DPH)

Doporučujeme přikoupit

WELDtest
4 990 Kč

Revex profi měřené veličiny:

- odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC
- odpor ochranného vodiče proudem > 10 A AC
- úbytek napětí na ochranném vodiči proudem > 10 A AC
- izolační odpor napětím 500 V, 250V, 100V DC
- proud tekoucí PE vodičem a dotykový proud (včetně DC složky)
- rozdílový a dotykový proud
- náhradní unikající a dotykový proud
- proud tekoucí PE vodičem, rozdílový proud pomocí klešťového transformátoru
- příkon činný, zdánlivý zkoušeného zařízení
- proud odebíraný zkoušeným zařízením ze zdroje
- příkon činný, zdánlivý pomocí klešťového transformátoru
- procházející proud pomocí klešťového transformátoru
- účiník (cos ?) zkoušeného zařízení
- napětí sítě
- teplota termočlánkovou sondou
- otáčky

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je přístroj REVEXprofi II ve spojení s PC software REVIZEprofi 2 vybaven automatickými funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:

- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB, paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čáróvý kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- vedení databází spotřebičů jednotlivých uživatelů ve zvolených umístěních (budovách, místnostech atd.)
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- automatické vyhodnocování výsledků měření porovnáním s nastavenými mezními hodnotami
- automatické vyhodnocení výsledků revize podle předem zvolených kritérií
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software REVIZEprofi 2

Podrobnější popis použití a vlastností přístroje REVEXprofi II a jeho spolupráce se software REVIZEprofi 2 ke stažení.

Přístroj REVEXprofi II je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:
- trvalou automatickou kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce
- trvalou automatickou kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE
- trvalou automatickou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- trvalou automatickou kontrolou nepřítomnosti vnějšího napětí na měřicích hrotech
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?

Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

P 2012 - Spojovací vodič P 2012 - Spojovací vodič

Spojovací vodič, bezpečnostní (banánek/banánek), modrý, délka 2 m

detail 165 Kč
P 2021 - Prodlužovací vodič P 2021 - Prodlužovací vodič

Prodlužovací vodič, bezpečnostní, černý, 5m, PR 46/5.

detail 268 Kč
P 2030 - Měřicí vodič P 2030 - Měřicí vodič

Měřicí vodič (slouží k připojení až deseti pacientských částí) k RM2050.

detail 964 Kč
P 2080 - Propojovací kabel pro přístroj REVEX profi II P 2080 - Propojovací kabel pro přístroj REVEX profi II

Speciální kabel umožňující ovládání adaptéru WELDtest tlačítkem START na přístroji REVEXprofi. Pro využití této funkce musí mít REVEXprofi verzi firmware 1.9 j nebo vyšší)

detail 200 Kč
P 3012 - Měřicí hrot P 3012 - Měřicí hrot

Měřicí hrot, bezpečnostní modrý

detail 124 Kč
P 4012 - Krokosvorka P 4012 - Krokosvorka

Krokosvorka, bezpečnostní, modrá.

detail 124 Kč
P 6110 - Pouzdro pro Revex Profi II P 6110 - Pouzdro pro Revex Profi II

Pouzdro pro přístroj a vybrané příslušenství.

detail 820 Kč
P 8010 - Klešťový měřicí transformátor P 8010 - Klešťový měřicí transformátor

Klešťový měřicí transformátor.

detail 6 600 Kč
P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5) P 8011 - Třífázový adaptér (A3P-16/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 16 A (A3P-16/5).

detail 3 280 Kč
P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4) P 8012 - Třífázový adaptér (A3P-16/4)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 3 280 Kč
P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5) P 8013 - Třífázový adaptér (A3P-32/5)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A (A3P-16/4).

detail 3 280 Kč
P 8014 - Třífázový adaptér (A3P-32/4) P 8014 - Třífázový adaptér (A3P-32/4)

Třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 32 A (A3P-32/4).

detail 3 280 Kč
P 8030 - Adaptér pro testování prodlužováků P 8030 - Adaptér pro testování prodlužováků

Adaptér pro testování prodlužovacích přívodů

detail 310 Kč
P 9020 - Čtečka čárového kódu P 9020 - Čtečka čárového kódu

konektor PS/2 (připojuje se mezi klávesnici a PC, přístroj nemá samostatný konektor pro připojení čtečky!); v případě Vašeho požadavku zajistíme i čtečku USB.

detail 2 851 Kč
P 9021 - Čtečka RFID čipů P 9021 - Čtečka RFID čipů

bezkontaktní čtečka identifikačního kódu

detail 1 489 Kč
P 9030 - Termočlánkový snímač P 9030 - Termočlánkový snímač

Termočlánkový snímač teploty typu K.

detail 1 349 Kč
P 9050 - Bezkontaktní snímač otáček P 9050 - Bezkontaktní snímač otáček

Bezkontaktní snímač otáček

detail 1 100 Kč
P 9060 - identifikační štítky P 9060 - identifikační štítky

Samolepící identifikační štítky s čárovým kódem, 65ks

detail 70 Kč
P 9061 - RFID čip závěsný P 9061 - RFID čip závěsný

RFID čip závěsný

detail 30 Kč
P 9062 - RFID čip disk P 9062 - RFID čip disk

RFID čip disk

detail 34 Kč
P 9080 - Samolepící štítek P 9080 - Samolepící štítek

Samolepící štítek pro označení příští kontroly spotřebiče (sada 30 ks)

detail 100 Kč
P 9081 - Samolepící kontrolní štítek P 9081 - Samolepící kontrolní štítek

Samolepící kontrolní štítek pro svářečky (sada 10 ks).

detail 45 Kč
P 9092 - PT-E300VP - tiskárna P 9092 - PT-E300VP - tiskárna

PT-E300VP - tiskárna čárových kódů na samolepící laminované štítky

detail 3 349 Kč
P 9100 - Páska TZ-241 do tiskárny P 9100 - Páska TZ-241 do tiskárny

Páska TZ-231 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m

detail 429 Kč
P 9101 - Páska TZ-231 do tiskárny P 9101 - Páska TZ-231 do tiskárny

Páska TZ-231 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m

detail 359 Kč
P 9102 - páska TZ-221 do tiskárny P 9102 - páska TZ-221 do tiskárny

Páska TZ-221 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 9 mm, délka 8 m.

detail 329 Kč
P 9120 - děrovací kleště P 9120 - děrovací kleště

Kleště jsou určeny pro upřesnění data revize do samolepicích štítků.

detail 165 Kč
RM 2050 adptér ILLKO RM 2050 adptér ILLKO

RM 2050 - doplněk pro REVEXprofi, REVEXplus (USB) a REVEX 2051 umožňující měření ve zdravotnictví

detail 6 730 Kč
WELDtest WELDtest

WELDtest - umožňuje ve spojení s přístroji REVEXprofi, REVEXplus (USB) a REVEX 2051 provádět kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování

detail 4 990 Kč